Nederlander is nog sceptisch over verduurzamen. Eerst meer informatie van de overheid.

Ruim vier op de tien Nederlanders heeft in de afgelopen vijf jaar stappen ondernomen om het huis te verduurzamen, blijkt uit onderzoek van i&o research. Een ruime meerderheid van de burgers heeft dit dus niet gedaan. En een deel daarvan is dat zelfs helemaal niet van plan. Dit heeft meerdere oorzaken.

Burger wil dat overheid pijlen richt op CO2-reductie grote bedrijven

Het gros van de Nederlanders (59 procent) wil dat de overheid de nadruk legt op CO2-reductie bij grote bedrijven. Die stoten immers méér CO2 uit dan de burger zelf. De echte winst is daar dan ook te halen, vinden veel Nederlanders. Woensdag 13 maart liet ook het kabinet, na een rapport van het CPB weten dat een CO2-heffing voor bedrijven realistischer is dan de kosten te verhalen op de burger. De extra energiebelasting voor huishoudens wordt volgend jaar dan ook weer teruggedraaid.

Veel burgers niet enthousiast over verduurzamen woning

Toch zijn er dingen waar de burger niet onderuit komt. De gaskraan wordt in 2030 definitief dichtgedraaid. Woningen moeten op een andere manier verwarmd worden. En die stap ligt nu nog vooral bij de burger zelf. Zowel het te realiseren als het grootste gedeelte van de bekostiging. Het enthousiasme bij de burger is daarom ook ver te zoeken. 

Warmtepomp voor oudere woningen niet vanzelfsprekend

De stap naar gasloos wonen begint bij nieuwbouw. Volgens de wet mogen nieuwe woningen geen gasaansluiting meer hebben. Deze woningen krijgen in plaats van een gasketel een warmtepomp om de woning mee te verwarmen. De elektriciteit in de woning wordt opgewekt met zonnepanelen en het tapwater eventueel verwarmd via een zonneboiler. Als je toch een nieuw huis laat bouwen, zijn deze aanpassingen vrij realistisch. Maar de overheid stimuleert ook om bestaande woningen nu al van het gas af te halen en over te stappen op een duurzamere manier van verwarmen. Dit om de uitstoot van CO2 zo snel mogelijk te reduceren. 

Eerst isoleren voordat warmtepomp realistisch is

Helaas zijn veel bestaande woningen en dan met name woningen die gebouwd zijn vóór 1992, helemaal niet zo geschikt voor bijvoorbeeld een warmtepomp. Deze woningen moeten namelijk eerst zo afschuwelijk goed geïsoleerd worden, voordat een warmtepomp - die werkt met een lage temperatuur - überhaupt rendabel wordt. Die complete isolatie van de woning vooraf is erg prijzig. En dan heb je nog niet eens een warmtepomp. 

Veel mensen zitten daarom helemaal niet te wachten op een duurzame verbouwing van hun huis. Die ze ook nog eens grotendeels zélf moeten betalen. 

53 procent van de mensen hoort niets van gemeente over verduurzamen woning

Naast de kosten van verduurzaming speelt onwetendheid ook een grote rol bij de burger. Veel Nederlanders willen best bijdragen aan een gezonder klimaat. Maar ze weten niet hóé!

De overheid wil dat vooral gemeenten een rol spelen in de verduurzaming van woningen. Zij moeten bepalen hoe en welke woningen worden aangepast. In sommige gemeenten is er bijvoorbeeld een warmtenet beschikbaar. Of ze zijn al bezig met een proef met waterstofgas.

Ruim een derde van de Nederlanders wil best duurzamer leven

Echter geeft ruim de helft van de Nederlanders aan helemaal níéts te horen van zijn gemeente. Terwijl ruim een derde van de Nederlanders echt wel openstaat om duurzamer te wonen. En zeven op de tien mensen wil dan ook graag meer informatie ontvangen van de overheid en gemeente. Wat staat ze nu precies te wachten? En wat is er in hun persoonlijke situatie mogelijk? 

Burger wacht op stappen overheid voordat ze zélf stappen ondernemen

Zonder hulp en informatie van de overheid zullen weinigen de stap maken naar een duurzamere woning. Dit heeft te maken met geld, maar dus ook zéker met gebrek aan informatie. 45 procent van de Nederlanders wacht eerst op meer stappen van de overheid vóórdat ze überhaupt aan een warmtepomp willen denken. Want, waarom moet ik de eerste stap zetten? Wie gaat het betalen als ik het geld niet heb? En is zo'n warmtepomp écht wel zo rendabel als wordt gezegd? 
Ook wachten veel mensen op nieuwe technologische ontwikkelingen, zoals waterstof. 

Conclusie: Verduurzamen? Prima. Maar eerst méér informatie

Conclusie uit het rapport van i&o research? Mensen staan te springen om meer informatie. Wat wil de overheid nu écht van ons en waarom? Dat de meeste mensen in een gezond klimaat willen leven is vanzelfsprekend. En als het erop aankomt, willen ze daar ook écht wel hun steentje aan bijdragen. Maar niet ten koste van alles. Het moet betaalbaar zijn, de gemeente of overheid moet gepaste hulp en informatie bieden én er moet voldoende onderzocht zijn dat de duurzame oplossingen ook écht doen wat ze moeten doen. Pas dan zullen de meeste burgers bereid zijn stappen te ondernemen...

Bron: i&o research rapport 'Duurzaam denken is nog niet duurzaam doen'

Op de hoogte blijven van duurzaam wonen? Meld u aan voor de nieuwsbrief!

Zonder waterstof redden we het niet in de energietransitie

Zoek specialist

Meer comfort in huis? Ontvang gratis persoonlijk advies of een offerte. Er zijn ruim 850 Thuiscomfort-specialisten. Er is er altijd wel een bij u in de buurt.