Mevrouw op bank met iPhone en thee

De bevolking van ons land vergrijst. Er zijn momenteel circa 1,3 miljoen 75+ers in Nederland. In 2040 zal dit aantal bijna verdubbeld zijn, tot 2,3 miljoen personen. Dit vraagt om andere manieren van wonen en leven, er moet een netwerk van zorgverleners en mantelzorgers worden gecreëerd en in stand gehouden, en wie houdt de regie? Net als in voorgaande jaren zet Thuiscomfort voor 2019 de trends voor langer zelfstandig thuis wonen op een rij.

Trend 1. Ondersteuning krimpende groep mantelzorgers

Zo’n 10% van de mantelzorgers geeft aan overbelast te zijn en de druk op deze groep neemt verder toe. Op dit moment hebben 85+ers een netwerk van gemiddeld 15 mantelzorgers om zich heen. Dit aantal daalt richting 2040 naar gemiddeld 6 mantelzorgers.

In 2019 komt er een landelijke bewustwordingscampagne over mantelzorg. Ook wordt het belang van informele zorg een vast onderdeel van de welzijn- en zorgopleidingen.

De campagne ‘Hoe werkt Nederland’ wordt in 2019 gelanceerd, om werknemers te betrekken bij mantelzorg en werkgevers op te roepen inhoud te geven aan mantelzorgvriendelijk werkgeverschap.

Voor mantelzorgvragen is er een telefonische hulplijn van Mezzo.

Om overbelaste mantelzorgers (tijdelijk) te helpen, zijn er vanuit de gemeente mogelijkheden tot respijtzorg of logeerzorg.

Trend 2. Wmo in 2019 via abonnementsvorm

De eigen bijdrage van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) wordt per 1 januari 2019 voor iedereen hetzelfde. Nu is de eigen bijdrage nog inkomensafhankelijk. Vanaf januari betaalt iedereen 17,50 per 4 weken. Ongeacht het inkomen, draagkracht óf leeftijd.

Mensen kunnen voor een noodzakelijke woningaanpassing of benodigde maatwerkvoorzieningen Wmo-budget aanvragen bij de gemeente. Het doel van de Wmo is om mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen en mobiel te houden. Zo kan iemand een traplift aanvragen of zijn badkamer laten aanpassen. Maar ook huishoudelijke hulp en een scootmobiel behoren tot de mogelijkheden.

Trend 3. Nieuwe vragen rondom woonzorgvormen

Eind 2018 werd bekend dat een huisartsenpost geen zorg meer wil verlenen aan bewoners van een woonzorgcomplex, als daar niet al standaard 24 uur per dag een ouderenspecialist aanwezig is.

Het geeft aan dat bij geclusterde woonvormen voor ouderen niet alleen moet worden gekeken naar het gebouw zelf, maar ook naar het sociale en zorgnetwerk er omheen. Lerende zorgnetwerken, een persoonlijk zorgplan, regionale coördinatie en het versterken van samenwerking tussen formele en informele zorg, zijn punten van aandacht vanuit de overheid in 2019.

Op dit moment wonen 40.000 ouderen in een woning die niet bij hun situatie of gezondheid past. Via het Actieplan Toegankelijkheid voor de Bouw moet de toegankelijkheid van gebouwen verder verbeteren. Ook wil de overheid onnodige belemmeringen in hypotheekverstrekkingen aan ouderen wegnemen.

Via de Verzilverlening van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting kan opgebouwde overwaarde worden gebruikt om de huidige woning toegankelijker of veiliger te maken.

Lees ook: dit waren de Langer zelfstandig thuis wonen-trends in 2018

Trend 4. Aandacht voor eenzaamheid thuis in 2019

Meer dan de helft van de ouderen zegt zich eenzaam te voelen. Dit betreft vooral thuis wonende ouderen. Na het overlijden van een partner of de verhuizing van kinderen of familieleden, belanden zij in een sociaal isolement.

Binnen het programma Eén tegen eenzaamheid slaat maatschappelijke organisaties, bedrijven, ondernemers en de overheid de handen ineen in coalities tegen eenzaamheid. Het programma Alles is gezondheid zet in op positief en vitaal ouder worden. Ook wordt iedere 75-plusser in de toekomst jaarlijks aan huis bezocht en is er 24 uur per dag een luisterend oor, telefonisch of via de chat.

Nieuwe technieken tegen eenzaamheid zijn in onderzoek, zoals beeldbellen, sociale robots en VR-brillen.

Lees ook: dit waren de Langer zelfstandig thuis wonen trends in 2017

Trend 5. Duurzaam wonen voor later: NUTS voor niets

Isoleren, zonnepanelen, een warmtepomp. Het zijn allemaal maatregelen die mensen treffen om hun woning te verduurzamen. Da’s goed voor het milieu, maar zeker ook voor de portemonnee. Want energieprijzen stijgen doorlopend en door eigen stroom of warmte op te wekken bespaart een bewoner op termijn flink in de maandelijkse NUTS-kosten: gas en licht.

Bij aanschaf van duurzame woningaanpassingen wordt vaak gerekend met terugverdientijden. Het financiële plaatje wordt een stuk aantrekkelijker als u langer in de eigen woning blijft wonen.

Trend 6. eHealth: beeldzorg, medicatie-aanreiking en valpreventie

Er brengen jaarlijks ruim 100.000 ouderen een bezoek aan de spoedeisende hulp na een privé-valongeval. Door middel van preventiemaatregelen vanuit de Stimuleringsregeling E-health thuis wil de overheid dit aantal terugdringen.

Andere innovatieve maatregelen om ouderenzorg thuis te bevorderen, zijn: digitale communicatieplatforms, beeldzorg, medicatie-aanreiking op afstand en gegevensuitwisseling tussen professionals, ouderen en hun omgeving (VIPP Care).

Lees ook: dit waren de langer zelfstandig thuis wonen trends in 2016

Trend 7. Directe Toegang Ergotherapie in 2019

Vanuit de basisverzekering heeft u recht op tien uur ergotherapie per jaar. Meer uren zijn voor eigen rekening, tenzij dit onder de aanvullende dekking valt. De kosten van ergotherapie vallen in de meeste gevallen onder het eigen risico van de verzekerde.

Voor het ontvangen van ergotherapeutische hulp is niet altijd meer een verwijzing van de huisarts nodig. Indien de ergotherapeut is geschoold voor Directe Toegang Ergotherapie, accepteert de zorgverzekeraar diens factuur ook zonder verwijsbriefje.

Een ergotherapeut kan u helpen inzicht te krijgen in de (on)mogelijkheden van langer zelfstandig thuis wonen en eventuele benodigde woningaanpassingen.

Lees ook: dit waren de langer zelfstandig thuis wonen trends in 2016

Ook langer zelfstandig thuis wonen in én na 2019?

Wilt u een specialist naar uw woonsituatie laten kijken? Neem contact op met een van onze partners. Er zijn er ruim 1.000 in heel Nederland!

Zoek specialist

Langer zelfstandig thuis wonen in 2018

Gratis advies of prijsopgave?

Kies voor het gemak en de zekerheid van een Thuiscomfort-partner bij u in de buurt