Mensen protesteren omdat overheid volgens hen te weinig doet tegen klimaatverandering

Om onze ecologische voetafdruk te verkleinen, moeten we niet alleen dingen dóén, maar ook vooral láten. Zo moeten we minder de auto pakken, minder vliegen, minder vlees eten, minder stoken én minder lang douchen. Maar dát is lastig! 

Zorgen? Ja. Maatregelen? Nee.

Dát we ons zorgen om het klimaat maken is een feit. Toch neemt het meerendeel van de Nederlanders zelf geen maatregelen om klimaatverandering tegen te gaan. Dat blijkt uit onderzoek van I&O Research in opdracht van Binnenlands Bestuur. 

Onze gewoonten zijn belastend voor het milieu

Dit komt volgens de onderzoekers omdat we dingen waar we aan gewend zijn moeten laten. Dat kan autorijden zijn, of een vliegreis. Maar ook vlees eten en lang en warm douchen vinden we erg fijn. En juist die gewoonten zijn behoorlijk belastend voor het klimaat.

Meeste mensen denken dat gedragsverandering niets uitmaakt

Het is niet makkelijk om zomaar gewoonten los te laten. Daarnaast denkt maar 42 procent van de Nederlanders dat hun eigen gedragsverandering bijdraagt aan het milieu. Het gros denkt dat andere oplossingen méér opleveren dan hun eigen bijdrage.

Duurzaam leven is duur

Daarnaast spelen ook de extra kosten een grote rol. Overstappen naar een warmtepomp kost geld. Vooral mensen met minder geld zeggen in het onderzoek het zich niet te kunnen veroorloven om duurzamer te leven. 

Hoe hoger het inkomen, hoe minder bezig met klimaat

Opvallend is dat Nederlanders die duurzamer leven wél kunnen betalen, minder bewust bezig zijn met het klimaat. Mensen met de hoogste inkomens zijn namelijk verantwoordelijk voor de grootste CO2-uitstoot. Ze hebben grotere woningen waardoor ze meer gas en elektriciteit gebruiken. Ze zitten vaker op de weg én rijden een grotere auto. Ze pakken vaker het vliegtuig én eten meer vlees dan gemiddeld.

Hogere inkomens kunnen het verschil maken

Juist déze mensen kunnen het verschil maken, denken verschillende onderzoekers. Als mensen die het kunnen betalen overstappen op duurzame oplossingen, stimuleren zij de marktwerking. Duurzame oplossingen worden door grotere vraag namelijk vanzelf goedkoper. En door de daling van de prijs zullen meer mensen overstappen die dat zich nu nog niet kunnen permitteren.

Gedragsverandering is de eerste stap...

Kortom: om onze ecologische voetafdruk te verkleinen, is gedragsverandering van cruciaal belang. Natuurlijk is gedragsverandering alleen niet genoeg. Ook het bedrijfsleven, de politiek én andere landen moeten stappen nemen om de CO2-uitstoot te verlagen. Maar zolang niemand het voortouw neemt, gebeurt er niets. En hoe nietszeggend het nu ook lijkt. In de oude bekende slogan van postbus 51 zit tóch een kern van waarheid. Een beter milieu begint bij jezelf!

Meer lezen over duurzaam wonen? Lees maandelijks onze nieuwsbrief!

Nederlander loopt nog niet warm voor verduurzamen woning

Zoek specialist

Meer comfort in huis? Ontvang gratis persoonlijk advies of een offerte. Er zijn ruim 850 Thuiscomfort-specialisten. Er is er altijd wel een bij u in de buurt.